Pet dana treninga, meseci mentorstva i šest lokalnih uspeha kasnije

“Rodna ravnopravnost prepoznata je kao jedan od osnovnih principa i vrednosti Evropske unije i kao takva jedan je od preduslova za osiguravanje jake, participatorne demokratiju jedne države koja je na putu njenom priključivanju,” napisali smo početkom godine u najavi našeg projekta #MladeŽeneImajuPrednost. Iako se malo toga promenili na nivou države po pitanju njenog pristupanja Evropskoj uniji, kao i po pitanju rodne ravnopravnosti, u daljem tekstu ćemo predstaviti dosadašnje rezultate našeg projekta i male, značajne korake koje su preduzele motivisane mlade liderke u prethodnim mesecima. Hajde najpre da se prisetimo kako je sve počelo… 

Tim Fondacije ARKA prepoznao je potrebu da se više govori o ulozi mladih žena (i rodne ravnopravnosti) u EU integracijama. Kao što smo već spomenuli, stepen ravnopravnosti rodova i poštovanje ženskih prava igra veliku ulogu u legitimnosti jedne države za pristupanje EU. A kao dodatnu prepreku, prepoznali smo i nizak nivo učešća mladih žena na lokalnom nivou. Kako se ARKA bavi decantralizacijom projekata i prilika za mlade, došli smo na ideju da osmislimo program za mlade liderke (i one koje bi to želele da postanu) iz manjih i manje razvijenih lokalnih zajednica. 

Glavni cilj projekta bio je, stoga, da okupi i osnaži mlade žene iz zajednica van epicentara omladinskih aktivnosti (kao što je Beograd) te im pruži konkretna znanja, veštine i alate pomoću kojih će ih osnažiti da budu pokretačice promena u svojim lokalnim sredinama.

Jedna od prvih aktivnosti koje smo implementirali bio je trening koji je okupio 18 učesnica kako bi pospešile svoja znanja iz oblasti evropskih integracija, osnaživanja žena za učešće u procesima donošenja odluka, kao i javnog zagovaranja. Ideja je bila da potom mapiraju teme kojima će nastaviti da se bave na lokalnom nivou: od problema sa kojima se žene susreću u svojim lokalnim zajednicama, do tema usko vezanih sa EU integracijama. Trening je održan u Sremskim Karlovcima, u Ekološkom centru “Radulovački”, a osim dveju mentorki iz Fondacije ARKA, trening su vodili i eskpertkinja za rodnu ravnopravnost Biljana Maletin i stručnjak za javno zagovaranje, Boban Stojanović. Pored interaktivnih radionica i teorije koju su mlade učesnice usvajale uz naš tim, poslednji dan treninga okupio je na zidu radne sale i njihove ideje za lokalne projekte. Tokom treninga, mlade učesnice su imale priliku i da posete Gender Knowledge Hub u Novom Sadu, istraživački centar u oblasti rodne ravnopravnosti, osnovan sa ciljem da doprinese kreiranju rodno odgovornih politika i projekata zasnovanih na podacima, u kojem su čule više o projektima i aktivnostima GKH, i dobile inspiraciju za svoje lokalne inicijative. 

Nakon treninga, usledio je period detaljnijeg planiranja lokalnih inicijative, ispraćen mentorskom podrškom koju su pružile naša koordinatorka projekta, Mila Lukić, i dugogodišnja omladinska aktivistkinja Olga Dević. Akcenat je bio na rodnoj ravnopravnosti, dijalogu sa institucijama i uključivanju mladih u procese donošenja odluka. Podeljene u dve grupe, i u saradnji sa svoje dve mentorke, naše učesnice, započele su detaljno planiranje svojih akcija, radionica, zagovaračkih kampanji i sličnih lokalnih aktivnosti. Mentorke su bile zadužene da pruže odgovore na sva pitanja i nedoumice u vezi sa zadacima projekta, kao i da isprate i podrže proces osmišljavanja i planiranja svih lokalnih aktivnosti. Ovo je podrazumevalo da se odrede jasan cilj akivnosti i željeni rezultati, ciljna grupa i potrebni resursi za sprovođenje aktivnosti, potom kontaktiranje i uspostavljanje dijaloga sa predstavnicima/cama lokalnih samouprava, škola, učeničkih parlamenata, kancelarija za mlade i udruženja mladih i za mlade. Takođe, važan deo planiranja bilo je i upravljanje rizicima, posebno u kontekstu važnih tema i dijaloga sa institucijama. 

U proteklih par meseci, održano je 6 uspešnih događaja u 4 različita grada i opštine. Osim rodne ravnopravnosti i EU integracija kao dve glavne tematske celine, polaznice su se dotakle i tema poput: bezbednosti žena i mladih, političke participacije, inkluzivnih zajednica, rondo odgovornog budžetiranja, seksualnog nasilja, diskriminacije, dijaloga sa institucijama, omladinskog aktivizma, građanskog obrazovanja i ljudskih prava. Tako smo u više navrata posetili Petrovac na Mlavi sa radionicama o rodno zasnovanom nasilju; učili nešto više o rodnoj ravnopravnosti u Inđiji; podizali svest o političkoj participaciji mladih žena i devojaka iz Kruševca; i konstruktivno razgovarali o nasilju i njegovoj prevenciji sa mladima iz Bajine Bašte. Usput smo sarađivali sa osnovnom i srednjim školama, kancelarijama za mlade, predstavnicom iz opštine Petrovac na Mlavi – i naravno, sa velikim brojem mladih ljudi iz ovih zajednica.

Paralelno sa njihovim inicijativama, nastajala je i publikacija, Participacija mladih žena na lokalnom nivou: evropski standardi i domaće prakse. Publikacija je nastala “iz potrebe da se objedine i učine dostupnim trendovi i prakse u aktivizmu (mladih) žena u Srbiji, njihovom učešću u donošenju odluka na lokalnom nivou, prepoznavanju već postojećih mehanizama i alata, nedostataka i potencijalnih rešenja, kao i primeri dobrih praksi.” Nju lako možete preuzeti na sledećem linku i delimo je ovim putem uz najavu za događaj koji vam trenutno spremamo. 

Početkom naredne godine, planiramo da okupimo mlade alumnistkinje, relevantne predstavnice/ke institucija i razne zainteresovane na završnoj konferencije projekta, gde ćemo imati priliku da govorimo nešto više o svim ovim temama i da vam predstavimo finalne rezultate Arkinog jednogodišnjeg podviga. Više informacija delimo sa vama uskoro. #StayTuned

— 

Projekat “Mlade žene imaju prednost” koji sprovodi ARKA Fondacija podržan je od strane Reactor-a – Research in Action i njihovih partnera, a u okviru četvorogodišnje akcije “Furthering Gender Equality through the EU Accession Process” finansirane od strane Evropske unije i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida). 

Sadržaj ove objave odgovornost je isključivo ARKA Fondacije i nužno ne odražava stavove Evropske unije niti Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *