Pionirka dijaloga mladih u regionu jugoistočne Evrope, Milica Popović, održala je lokalni dijalog sa mladima pod nazivom “BusinessWOMAN” u okviru projekta Youth Dialogue Pioneers in SEE. Ova aktivnost je bila deo šireg napora da se podstakne dijalog o rodnoj ravnopravnosti i pristupu žena tržištu rada i krugovima donošenja odluka. Poseban naglasak stavljen je na stereotipne uloge žena u društvu i kako se ove uloge i odnos društva prema ženama menjaju u zavisnosti od njihovog radnog statusa.

Radionica je započeta sa kratkim predavanjem o razlici između roda i pola, prezentovane su različite stereotipne uloge koje žene imaju u društvu, ali i na koji način stereotipne uloge mogu uticati na život mladih žena kada je u pitanju njihovo zaposlenje ili ekonomski napredak. Učesnici su odradili i dve vežbe, od kojih je prva imala za cilj da testira njihovo razumevanje razlike između roda i pola i uloga koje su im tradicionalno bile pripisivane, dok se druga fokusirala na stereotipe na random mestu, odnosno, šta je to što definiše poziciju žena, a šta muškaraca u random okruženju.

Tokom radionice, izneti su konkreti predlozi o tome kako bolje podržati mlade žene Kraljeva u sticanju pravilnih i adekvatnih znanja o preduzetništvu i pristupu tržištu rada. Ovi predlozi su diskutovani sa predstavnikom Kancelarije za mlade, u nadi da će oni biti iskomunicirani ka daljim donosiocima odluka, a sve u cilju ostvarenja boljih uslova života mladih na teritoriji grada Kraljeva.

Kraj događaja obeležilo je druženje među svim prisutnim učesnicima, koji su u neformalnom ambijentu mogli da razmene mišljenja i povežu se na osnovu planiranja daljih aktivnosti kojim bi se pozicija mladih žena u Kraljevu mogla unaprediti.

Radionici je prisustvovalo 16 mladih volontera i aktivista iz Kraljeva i okoline. Aktivnost je podržala Kancelarija za mlade u Kraljevu, koja je svojim prostorom doprinela održavanju radionice na ovako bitnu temu.

Projekat Youth Dialogue Pioneers in South-East Europe zajednički sprovode Fondacija Arka, Udruga Delta i Sanchild fondacija uz finansijsku podršku Evropske unije, u okviru programa Erasmus+.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *