Tim Fondacije ARKA prepoznao je potrebu da se više govori o ulozi mladih žena (i rodne ravnopravnosti) u EU integracijama. Kao što smo već spomenuli, stepen ravnopravnosti rodova i poštovanje ženskih prava igra veliku ulogu u legitimnosti jedne države za pristupanje EU. A kao dodatnu prepreku, prepoznali smo i nizak nivo učešća mladih žena na lokalnom nivou. U cilju da objedinimo i uporedimo evropske standarde i domaće prakse, objavili smo publikaciju o učešću mladih žena na lokalu, koju besplatno možete preuzeti na linku ispod.

Participacija mladih žena na lokalnom nivou: evropski standardi i domaće prakse nastala je “iz potrebe da se objedine i učine dostupnim trendovi i prakse u aktivizmu (mladih) žena u Srbiji, njihovom učešću u donošenju odluka na lokalnom nivou, prepoznavanju već postojećih mehanizama i alata, nedostataka i potencijalnih rešenja, kao i primeri dobrih praksi.”

Osim ove pulikacije, učesnice programa “Mlade žene imaju prednost” bavile su se temama poput bezbednosti žena i mladih, političke participacije, inkluzivnih zajednica, rodno odgovornog budžetiranja, seksualnog nasilja, diskriminacije, dijaloga sa institucijama, omladinskog aktivizma, građanskog obrazovanja i ljudskih prava.

Shodno tome, početkom naredne godine, planiramo da okupimo mlade alumnistkinje, relevantne predstavnice/ke institucija i razne zainteresovane na završnoj konferencije projekta, gde ćemo imati priliku da govorimo nešto više o svim ovim temama i da vam predstavimo finalne rezultate projekta.

— 

Projekat “Mlade žene imaju prednost” koji sprovodi ARKA Fondacija podržan je od strane Reactor-a – Research in Action i njihovih partnera, a u okviru četvorogodišnje akcije “Furthering Gender Equality through the EU Accession Process” finansirane od strane Evropske unije i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida). 

Sadržaj ove objave odgovornost je isključivo ARKA Fondacije i nužno ne odražava stavove Evropske unije niti Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *