Posle duge pauze uzrokovane aktuelnom pandemijom korona virusa, nastavili smo sa realizacijom našeg nacionalnog #Erasmus+ KA3 projekta “Podmladi demokratiju” i organizovali lokalni Dijalog sa mladima kako bismo približili ideje mladih lokalnim donosiocima odluka. Cilj Dijaloga sa mladima jeste da uspostavi saradnju i komunikaciju između mladih iz 5 gradova i opština i lokalnih predstavnika/ca vlasti, te da im primenom strukturiranog dijaloga pruži prostor da zajedno osmisle preporuke za Agendu za mlade (krajnji rezultat projekta), koju ćemo predstaviti institucijama, organizacijama i široj javnosti.

Prvi Dijalog sa mladima održan je 8. aprila u Kruševcu u prostorijama Kluba za mlade. Uz podršku Kancelarije za mlade Grada Kruševca i prisustvo pomoćnika gradonačelnice za sport i omladinu, Vladimira Petrovića, naši učesnici i učesnice imali su prilike da najpre predstave svoje ideje za unapređenje usluga za mlade na lokalu. Njihove ideje obuhvatile su dve teme: aktivno učešće i mobilizacija mladih, informisanost mladih i karijerno savetovanje/unapređenje zapošljivosti mladih. Kako nam je bilo u Kruševcu, možete videti u TV prilogu, kao i na fotografijama ispod.

Prilog o Dijalogu sa mladima u Kruševcu Radio-televizije Kruševac

Drugi Dijalog sa mladima održan je 9. aprila u Leskovcu u prostorijama Centra za stručno obrazovanje i usavršavanje. Zajedno sa predstavnicima Kancelarije za mlade Grada Leskovca, učesnici i učesnice diskutovali su o gorućim problemima mladih na lokalu, a potom zajednički kreirali konkretna rešenja koja mogu da doprinesu unapređenju položaja mladih u njihovom gradu. Teme koje je ovaj Dijalog pokrio su: informisanost mladih, mentalno i fizičko zdravlje mladih, kao i participacija mladih na lokalu. Kako nam je bilo u Leskovcu, možete videti na fotografijama ispod.

Pored Kruševca i Leskovca, očekuje nas Dijalog sa mladima i u Čačku, Bajinoj Bašti i Ivanjici.

#YouthUpDem #mladisepitaju

Projekat “Podmladi demokratiju” sprovodi Fondacija ARKA uz finansijsku podršku Evropske unije kroz program Erasmus+.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *