U nedelju 11. decembra 2022. godine, održan je Sajam ciljeva održivog razvoja (SDG sajam) u Ustanovi kulture “Božidarac” u Beogradu. Događaj je organizovan u okviru projekta “Deo Evrope 2030” koji Fondacija Arka sprovodi kroz Erasmus+ program za mlade.

Ovaj događaj organizovan je sa ciljem da se promovišu ciljevi održivog razvoja i UN Agenda 2030 kroz izložbu fotografija koje prikazuju različite koncepte uvezane sa konkretnim ciljevima, ali i da kroz seriju edukativnih i interaktivnih radionica, igrica i predavanja približi pojedine probleme mladima koji se odnose na očuvanje životne sredine, unapređenje neformalnog obrazovanja, mentalno i fizičko zdravlje, kao i borbu protiv rodne diskriminacije i društvenih nejednakosti. 

Na otvaranju događaja imali smo prilike da čujemo Stalnu koordinatorku Tima za Ujedinjene Nacijie u Srbiji, gospođu Fransoaz Žakob, koja je učestvovala na panelu “Zajedništvom do ostvarenja ciljeva – Koja je uloga mladih”. Gđa Žakob je istakla da je ključna uloga mladih u implementaciji Agende 2030 u domenu zelene tranzicije i digitalne transformacije, jer su mladi upravo ti koji su nosioci promena i koji treba da pruže podršku drugim generacijama da usvoje nove alate i promene svoje dosadašnje navike. Na pitanje šta ima da poruči mladima koji su bili prisutni na Sajmu, gđa Žakob je podvukla da je neophodno da mladi pokrenu i održavaju dijalog i diskusiju sa lokalnim i državnim institucijama, ali i sa tradicionalnim medijima, jer su upravo to kanali putem kojih glas mladih treba više da se čuje. Osvrnula se i na učešće osetljivih grupa mladih, koji jednako moraju biti konsultovati u izradi planova za sprovođenje ciljeva održivog razvoja i UN Agende 2030 na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Nakon panela otvaranja Sajma, naša Mreža lokalnih SDG ambasadora i ambasadorki ugostila je posetioce događaja na 5 štandova koji su bili podeljeni tematski po oblastima. Imali su prilike da prenesu svoje znanje, iskustva i savete o tome kako biti održiv i na koji način mlade osobe mogu da doprinesu realizaciji UN Agende 2030. Teme na štandovima bile su podeljene po različitim oblstima: 

  • Zdravlje i blagostanje mladih (SDG 3),
  • Kvalitetno obrazovanje za sve mlade (SDG 4), 
  • Društvene (ne)jednakosti i inkluzija (SDG 5 i 10), 
  • Mladi protiv klimatskih promena (SDG 13, 14 i 15),
  • Partnerstvo za ciljeve (SDG 17).

Uz štandove, posetioci Sajma imali su prilike da učestvuju i na radionicama koje su sproveli naši lokalni SDG ambasadori i ambasadorke sa zanimljivim i inspirišućim gostima i gošćama koji su podelili svoja iskustva i prakse, i to na sledeće teme:

  • “Zdrav budi – navike probudi”, cilj održivog razvoja 3 (zdravlje i blagostanje mladih)
  • “Kvalitetno obrazovanje za sve”, cilj održivog razvoja 4 (kvalitetno obrazovanje)
  • “Jednaki i srećni”, ciljevi održivog razvoja 5 i 10 (nejednakosti i rodna ravnopravnost)
  • “Mladi protiv klimatskih promena”, ciljevi održivog razvoja 13, 14 i 15 (zaštita životne sredine)

Uz sve radionice i štandove, učesnici su imali prilike da pogledaju Izložbu fotografija o ciljevima održivog razvoja. Preko 20 fotografija je bilo postavljeno i mladi su mogli da vide dosta interesatnih prikaza, podataka i poruka koji se tiču svih oblasti ciljeva održivog razvoja.

Projekat “Deo Evrope 2030” podržan je od strane Evropske Unije kroz Erasmus+ program, a sprovodi se u konzorcijumu organizacija African Media Association Malta (Malta), Solidaridad sin Fronteras (Španija), IASIS (Grčka), Guarani (Španija) i Fondacija Arka (Srbija).

#DeoEvrope2030 #IamThe17SDGs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *