Grupa za analizu i kreiranje javnih politika i Fondacija ARKA uz podršku Kancelarije za mlade Grada Beograda realizuje projekat pod nazivom “Bezbednosna kultura mladih – preventiva i reagovanje u vanrednim situacijama”.  

Ovaj projekat ima za cilj mapiranje trenutne situacije među mladima na teritoriji Grada Beograda o bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama kao što su poplave, požari, zemljotresi ili nesreće u saobraćaju. Istraživanje će se osvrnuti i na načine preventivnog delovanja i postupanja u vanrednim i kriznim situacijama kako bi se u saradnji sa relevantnim zainteresovanim stranama napravio set preporuka o kreiranju i uvođenju kontinuiranih preventivnih programa koji će doprineti podizanju bezbednosne kulture kod mladih tj srednjoškolaca. Ideja je da se i ujedno, kroz projekat, ojača i učini otpornijom lokalna zajednica na potencijalne vanredne situacije kroz prevenciju, a ne saniranje posledica istih.

Želja nam je da se kroz projekat poveća stepen informisanosti srednoškolaca o preventivom delovanju i postupanju u vanrednim situacijama kao i da podignemo svest kod zainteresovanih strana – donosioca odluka o važnosti postojanja ovakvih progama za mlade.

Projekat će biti realizovan do septembra 2018. godine.

U cilju bolje informisanosti o ovim temama, pozivamo vas da popunite upitnik na sledećem linku: Upitnik „Bezbednosna kultura mladih – preventiva i reagovanje u vanrednim situacijama“

Vest preuzeta sa GAJP.