U periodu od 18. do 20. septembra 2019. godine, imali smo prilike da prisustvujemo Simpozijumu o budućnosti političke participacije mladih, koju je organizovalo Partnerstvo EU i Saveta Evrope u oblasti mladih (eng. the EU-CoE Youth Partnership), u Evropskom centru mladih, u Strazburu, u Francuskoj (eng. European Youth Center Strasbourg – EYCS).

Simpozijum je okupio 120 učesnika i učesnica širom Evrope koji su tokom tri dana diskutovali o izazovima, pitanjima i predlozima za unapređenje učešća mladih u političkim dešavanjima na svim nivoima vlasti. Najviše pažnje dato je modernim oblicima participacije mladih (onlajn, protesti, itd), koji postaju sve popularniji usled nemogućnosti mladih da budu u redovima donosioca odluka.

U toku Simpozijuma razgovarali smo sa Antje Rothemund, direktorkom Departmana za mlade u okviru Saveta Evrope, Jasnom Marić-Krajačić iz Evropske komisije, i Martom Medinskom, koordinatorkom EU-CoE partnerstva u oblasti mladih.

Jedan od ishoda događaja bile su vizije za budućnost političke participacije mladih, kreirane od strane svih učesnika kroz proces razmene ideja i predloga u manjim grupama. Glavne komponente svih vizija su bile da treba:

  • obezbediti kontinuiran razvoj veština mladih za aktivno učešće u politici,
  • obezbediti adekvatan i jednak pristup, kvalitetan prenos i objektivnu interpretaciju informacija na osnovu kojih mladi učestvuju u kreiranju i sprovođenju politika na svim nivoima vlasti,
  • unapređivati stvaranje sigurnih prostora u kojima mladi mogu iskazati svoja politička viđenja i uzeti učešće u političkim procesima,
  • obezbediti dovoljno resursa (novca, vremena, ljudstva, veština, itd) potrebnih za unapređenje trenutnog stanja političke participacije mladih,
  • unaprediti zakonodavni okvir koji podstiče/ograničava mlade da uzmu učešće u kreiranju i sprovođenju politika u svim oblastima društvenog života zajednice.

Drugi ishod Simpozijuma jeste Kompendijum primera dobre prakse u oblasti političke participacije mladih. Proces mapiranja praksi iz čitave Evrope trajao je tokom celog Simpozijuma, a pomenuti Kompendijum će uskoro biti dostupan javnosti na sajtu EU-CoE partnerstva u oblasti mladih.

Simpozijumu u Strazburu prethodili su webinari, kao pripremni mehanizam, ali i šansa da se prikupe informacije i očekivanja od mladih ljudi u vezi sa temama koje će Simpozijum obraditi. Webinari su i dalje dostupni ovde.

Sprovedena su tri webinara na sledeće teme:

  • Our house is on fire
  • Education for social change – the political dimension of youth work
  • Conventional and alternative forms of young people’s political participation
  • What do I care for? Social values of young people compared

Galeriju fotografija sa događaja vam prenosimo u malom formatu, ali sve fotografije možete naći na ovom linku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *