Uspešno okončan ciklus radionica o rodno zasnovanom nasilju i inkluzivnim zajednicama u Petrovcu na Mlavi

Već smo spomenuli kakvu ulogu edukativne radionice igraju u srednjim školama, a ovaj put smo odlučili da radimo i sa nešto mlađim generacijima – u osnovnoj školi. Kroz ciklus radionica, naša alumnistkinja Teodora radila je sa učenicama i učenicima OŠ “Bata Bulić” i SŠ “Mladost” iz Petrovca na Mlavi držeći ukupno šest radionica na temu rodno zasnovanog nasilja i društvene inkluzije. “Žrtva se ne rađa, žrtva se vaspitava”, samo je jedna od uspešnih radionica na kojima smo se bavili ozbiljnom temom rodno zasnovanog nasilja, kako se ono odražava u društvu, pogotovo tokom školavanja, i na koje načine mu možemo stati na put.

Teodora je zamislila radionice kao mesta za diskusiju o tome šta svako od nas može da uradi i doprinese poboljšanju položaja marginalizovanih grupa, kroz edukaciju o sigurnosti, uključenju i pravima mladih. Radionice su takođe bile simulacija “sigurnih” prostora, upravo kao primer kako svaka zajednica treba da izgleda.

Rodno odgovorno budžetiranje

Ono što je poslednju radionicu učinilo posebnom jesu javne konsultacije budžeta gde su mlade učesnice i učesnici zajedno sa predstavnicom iz opštine diskutovali o promenama u svom gradu, koliko se mladi osećaju bezbedno u njemu i šta sve treba promeniti. Hristina Đorđević, šefica kabineta predsednika opštine i master politikološkinja, imala je priliku da čuje direktno od mladih kakvi su njihovi stavovi i položaj u lokalnoj zajednici, ali i da podeli sa njima koja su to njihova prava, kakvi mehanizmi postoje i na koji način mogu da se uključe u aktivnije donošenje odluka.

Pokrenuli smo neka ozbiljna pitanja, poput bebzednosti mladih devojaka u tom gradu i koju ulogu igra značajna mala promena poput noćnog osvetljenja, a ostvarili smo i produktivnu saradnju sa školama iz ovog grada. Nadamo se da će novostečeno iskustvo svima poslužiti kao model za neke buduće inicijative i uključivanje mladih, kako bi kasnije i sam Petrovac na Mlavi postao model sigurne lokalne zajednice koja zajedno sa mladima oblikuje svoje mehanizme i politike.

Takođe, bitno je pomenuti da je 25. novembra obeležen Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama, kojim je započet ciklus “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”, a koji će trajati do 10. decembra. U skladu sa tim, na nekim od radionica smo dekonstruisali razne oblike nasilja nad ženama i diskutovali na koji način možemo pomoći žrtvama nasilja – kao i kako se njihova uloga “žrtve” produbljuje kroz vaspitanje i razne društvene norme. Pričali smo i o rodnim ulogama, o tome kako percipiramo žene u odnosu na muškarce, i kako ovi društveni konstrukti vode ka nasilju. Ovo su neke od bitnijih tema o kojima moramo da pričamo svakodnevno, jer nasilje nad ženama ne utiče samo na jednu osobu, već i na celo društvo – kroz porodicu, školstvo, pa i čitave zajednice. I ono se dešava svakodnevno, a ne par puta godišnje!

Projekat “Mlade žene imaju prednost” koji sprovodi ARKA Fondacija podržan je od strane Reactor-a – Research in Action i njihovih partnera, a u okviru četvorogodišnje akcije “Furthering Gender Equality through the EU Accession Process” finansirane od strane Evropske unije i Švedske agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Sadržaj ove objave odgovornost je isključivo ARKA Fondacije i nužno ne odražava stavove Evropske unije niti Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *