Fondacija ARKA je nevladina organizacija za mlade sa sedištem u Beogradu osnovana 2016. godine. Naš glavni cilj je promocija 17 ciljeva održivog razvoja koji su deo UN Agende 2030.

Našu misiju ostvarujemo kroz omladinski aktivizam i rad sa mladima iz Beograda i Srbije. Kroz osnaživanje mladih doprinosimo njihovom ličnom i profesionalnom razvoju u oblasti aktivnog učešća u društveno-političkom životu lokalnih zajednica. Želimo da podstaknemo mlade da postanu aktivni građani koji se redovno informišu i učestvuju u svojim zajednicama, pa time i da doprinesemo stvaranju nove generacije mladih lidera i liderki. Mi ne verujemo da budućnost ostaje na mladima – mi verujemo da su mladi sadašnjost bez koje ne možemo da govorimo o održivom razvoju, niti da sačuvamo resurse dostupne danas za neke buduće generacije.

Održivost lokalnih zajednica ne počiva isključivo na građanskom i omladinskom aktivizmu, već i na umrežavanju ambicioznih mladih osoba koje su željne da svoja iskustva i veštine podele sa svojim vršnjacima iz Srbije, regiona i Evrope. Zato nam je važan interkulturalni dijalog koji podstičemo kroz uključivanje u međunarodne inicijative i programe za mlade, omogućujući mladima iz Srbije da uzmu učešće u aktivnostima međunarodnog karaktera.

Najzad, mladi ne mogu biti aktivni, niti mogu da uspešno sarađuju sa svojim vršnjacima ukoliko okruženje u kojem se nalaze nije sigurno. Zato nam je bezbednost mladih jedna od tema kojom se bavimo i putem koje doprinosimo stvaranju sigurnog okruženja za mlade – i fizičkom digitalnom, jer znamo da je digitalna umreženost mladih danas na visokom nivou, te da ima svoje pozitivne, ali i negativne strane. Putem informativnih sesija, radionica i istraživanja učimo mlade o bezbednosti na internetu i u fizičkom prostoru, ali ih učimo i vrednostima koje poštuju kulturne, etničke, religiozne i druge razlike među mladima, time smanjujući izglede za radikalizacijom i diskriminacijom bilo koje društvene grupe mladih.

Ukoliko želite da radite sa nama, javite nam se na office@arkafondacija.rs 🙂