U saradnji  četiri organizacije pokrenuli smo novi Erazmus+ projekat pod nazivom “EmpowerSDGs” s ciljem promovisanja socijalne inkluzije mladih iz osetljivih grupa u sprovođenje ciljeva održivog razvoja (SDGs) putem korišćenja video igara i tehnika gamifikacije. U naredne dve godine, ovim projektom radićemo sa motivisanim omladinskim radnicima i radnicma, te razgovarati sa krajnjim korisnicima projekta, mladima iz osetljivih grupa, kako bismo:

1) Pripremili kurikulum/priručnik o ciljevima održivog razvoja iz ugla inkluzivnosti i pristupačnosti, sa praktičnim aktivnostima koje se mogu primeniti u radu sa mladima iz osetljivih grupa;

2) Razvili platformu za gamifikaciju, putem koje će svi mladi moći da se edukuju o ciljevima održivog razvoja.

Projekat “EmpowerSDGs” predstavlja važan korak ka stvaranju preduslova za inkluzivnije društvo u neformalnom obrazovanju i radu sa mladima. Osnaživanjem i jačanjem kapaciteta omladinskih lidera/ki, aktivista/kinja, volontera/ki i radnika/ca, izgradićemo osnovu za rad sa mladima iz osetljivih grupa na temu aktivnog učešća u sprovođenju SDG-jeva. Rezultati projekta, kurikulum/priručnik sa praktičnim aktivnostima, i platforma za gamifikaciju, biće alati koji će moći da koriste svi oni koji direktno rade sa mladima, a žele SDG-jeve da uključe u svoj omladinski rad. Na taj način, podstaći ćemo omladinske radnike i radnice da dodatno osnažuju mlade iz osetljivih grupa našeg društva i daju im priliku da se redovno uključuju u društvene promene.

Održan kick-off sastanak u Madridu!

Predstavnik Fondacije Arka i projektni koordinator, Uroš Anđelković, prisustvovao je kick-off sastanku u Madridu održanom 21. i 22. februara 2024. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici sve 4 partnerske organizacije, i to je bila odlična prilika za međusobno upoznavanje, razgovor o aktivnostima i ciljevima projekta i narednim koracima.

Sastanak je bio produktivan i napravljen je plan rada na projektu. Razgovaralo  se i o ciljnim grupama projekta, vidljivosti i međusobnim obavezama i odgovornostima. Na kraju su predstavljeni mehanizmi praćenja, evaluacije i izveštavanja koji će se koristiti za praćenje napretka projekta.

Svi partneri su jako uzbuđeni što su deo ovog važnog projekta i uvereni su da će on doneti pozitivnu razliku u životima mladih ljudi širom Evrope. Radujemo se saradnji sa našim partnerima kako bi projekat EMPOWER SDGs za mlade iz osetljivih grupa bio uspešan.

Projekat „EmpowerSDGs“ kofinansiran je od strane Evropske unije kroz Erazmus program za mlade, a sprovodi ga konzorcijum organizacija iz Španije, Srbije, Turske i Grčke, među kojima je i Fondacija Arka. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *