Fondacija Arka objavjuje Javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga smeštaja za potrebe realizacije Treninga o učešću mladih žena u EU integracijama.

U periodu od 28.02.2022. godine do 11.03.2022. Fondacija Arka će prikupljati ponude za nabavku usluge smeštaja za potrebe realizacije navedenog treninga.

Sredstva su obezbeđena kroz projekat “Mlade žene imaju prednost” uz finansijsku podršku Evropske unije i sufinansiran je od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Detalji poziva za dostavljanje ponude sa svim aneksima mogu se preuzeti klikom na link ispod.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – USLUGE SMEŠTAJA

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Projekat “Mlade žene imaju prednost” koji sprovodi ARKA Fondacija podržan je od strane Reactor-a – Research in Action i njihovih partnera, a u okviru četvorogodišnje akcije “Furthering Gender Equality through the EU Accession Process” finansirane od strane Evropske unije i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Sadržaj ove objave odgovornost je isključivo ARKA Fondacije i nužno ne odražava stavove Evropske unije niti Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *