Unapređivanje rodne ravnopravnosti u procesu pristupanja EU

Rodna ravnopravnost prepoznata je kao jedan od osnovnih principa i vrednosti Evropske unije i kao takva jedan je od preduslova za osiguravanje jake, participatorne demokratiju jedne države koja je na putu njenom priključivanju. Stoga, naš tim spremio je novi program koji za cilj ima osnaživanje žena da se uključe zagovaračke procese i procese donošenja odluka koje ih se tiču.

O čemu je reč?

ARKA će u narednih godinu dana od februara 2022. godine do januara 2023. godine sprovoditi projekat pod nazivom “Mlade žene imaju prednost” (Young Women Take the Lead) namenjen upravo mladim liderkama iz manje razvijenih lokalnih zajednica koje žele da se uključe i da prate procese evropskih integracija, te doprinesu radu lokalnih organizacija i institucija kroz strukturirani dijalog sa lokalnim akterima i donosiocima odluka.

Među prvim aktivnostima održaćemo trening namenjen zainteresovanim učesnicama kako bi pospešile svoja znanja iz oblasti evropskih integracija, osnaživanja žena za učešće u procesima donošenja odluka, kao i javnog zagovaranja, te dalje mapirale goruće probleme u domenu rodne ravnopravnosti, kao i potencijalna rešenja. Treningu će prethoditi javni poziv za 25 kandidatkinja iz manje razvijenih lokalnih zajednica u Srbiji, a obuku će voditi stručnjaci iz navedenih oblasti. U periodu nakon treninga, uz mentorsku podršku učesnice će dobiti priliku da svoje ideje sprovedu u delu na lokalnom nivou u svojim zajednicama tako što će ostvariti dijalog sa lokalnim akterima nastojeći da  ostvare uticaj na procese prepoznavanja rodno-zasnovanih problema i osguranje rodne ravnopravnosti u donošenju odluka i stvaranju lokalnih politika.

Nakon projekta, očekujemo da učesnice steknu, odnosno unaprede, znanja iz oblasti EU integracija, rodne ravnopravnosti, prava žena i javnog zagovaranja. Tako će, shodno, doprineti i većem učešću žena u procesima koji se tiču  pristupanja EU kroz povećanje vidljivosti i prepoznavanje žena kao jakih, uticajnih i, pre svega relevantnih, akterki u ovim procesima.

Javni poziv za mlade liderke možete očekivati krajem ovog meseca. Trening će planirano okupiti mlade liderke u maju mesecu, u skladu sa situacijom koju nam dozvole Kovid regulacije. Za više informacije obratite nam se putem mejla office@arkafondacija.rs ili nam pišite putem društvenih mreža, na Facebook-u ili Instagram-u. Pratite nas za više informacije!

Projekat “Mlade žene imaju prednost” koji sprovodi ARKA Fondacija podržan je od strane Reactor-a – Research in Action i njihovih partnera, a u okviru četvorogodišnje akcije “Furthering Gender Equality through the EU Accession Process” finansirane od strane Evropske unije i Švedske agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Sadržaj ove objave odgovornost je isključivo ARKA Fondacije i nužno ne odražava stavove Evropske unije niti Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *