Nedavno smo rodnu ravnopravnosti izdvojili kao jedan od preduslova za osiguravanje jake, participatorne demokratije jedne države koja je na putu priključivanja Evropskoj uniji. A šta je potrebno za jake mehanizme na lokalnom nivou, kao i koje strategije i alate imamo na raspolaganju, dublje smo istraživali na petodnevnom treningu u Sremskim Karlovcima sa našim učesnicama treninga o rodnoj ravnopravnosti i EU integracijama  u okviru projekta “Mlade žene imaju prednost” (Young Women Take the Lead).

Petnaest inspirativnih učesnica iz različitih delova Srbije je oformilo jak tim mladih liderki koje su različitim iskustvima, veštinama i raznolikim interesovanjima doprinele uzajamnom učenju i definisanju ideja za rad na lokalu. Kroz bogatu agendu analizirale su položaj žena u društvu, porodici, tržištu rada, politici i ekonomiji, kroz istoriju i moderno doba, kao i pitanja žena u EU integracijama. 

Dve od tri tematske celine treninga bile su upravo rodna ravnopravnost i javno zagovaranje o kojima su nešto više mogle da čuju od gostujućih predavača/ica, Biljane Maletin i Bobana Stojanovića. Treći, nipošto manje bitan segment treninga činio je praktičan deo planiranja loklanih inicijativa mladih učesnica, koje će sprovoditi individualno i u timovima u svojim loklanim zajednicama. Teme njihovih inicijativa obrađuju različite teme u kojima se provlače ženska pitanja, od uloge žene kao majke i preduzetnice, vršnjačkog i seksualnog nasilja, preko psiho-socijalne pomoći, do društvene i političke participacije žena, a sve za cilj imaju stvaranje održivog dijaloga sa lokalnim akterima, osiguranje rodne ravnopravnosti u donošenju odluka i stvaranju lokalnih politika, te osnaživanje drugih mladih da rade na gorućim problemima i tako se izbore za svoja prava i jednakost u društvu. Mlade liderke imale su priliku i da zavire u Gender Knowledge Hub iz Novog Sada, te se upoznaju sa postojećim inicijativama i njihovim  rezultatima, vide na koje prepreke su koleginice iz Gender Knowledge Hub-a nailazile i kako ih možemo zaobići u našem daljem radu. Takođe su razmenile planove za budućnost i potencijalno umrežavanje kako bismo svi zajedno bili korak bliže jednakosti u društvu.

Inicijative će u periodu jun-septembar biti  realizovane u Bajinoj Bašti, Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci, Vranju, Trsteniku, Aleksandrovcu, Rumi, Jagodini, Inđiji, Nišu, Leskovcu i Petrovcu na Mlavi. U narednom periodu, učesnice će raditi na realizaciji svojih ideja uz pomoć iskusnih mentorki, a uskoro sa vama delimo i prve rezultate njihovog zalaganja u lokalnim  zajednicama. 

Pratite nas za više informacija! #MladeŽene

Projekat “Mlade žene imaju prednost” koji sprovodi ARKA Fondacija podržan je od strane Reactor-a – Research in Action i njihovih partnera, a u okviru četvorogodišnje akcije “Furthering Gender Equality through the EU Accession Process” finansirane od strane Evropske unije i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida)

Sadržaj ove objave odgovornost je isključivo ARKA Fondacije i nužno ne odražava stavove Evropske unije niti Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *