U periodu od 26. do 28. septembra 2023. godine u Užicu smo organizovali konferenciju “Vreme je za dijalog sa mladima” kao završnu aktivnost projekta “Pioniri dijaloga mladih u Jugoistočnoj Evropi” (Youth Dialogue Pioneers in SEE) sa ciljem promovisanja dosadašnjih uspeha i umrežavanja mladih i donosioca odluka.

Konferenciji su prisustvovali mladi koji su u prethodnim mesecima aktivno radili na pripremi i implementaciji svojih lokalnih aktivnosti, Dijaloga sa mladima, sa ciljem da podstaknu mlade na lokalu da aktivno učestvuju u kreiranju politika i promena koje se tiču mladih ljudi. Svih 5 lokalnih Dijaloga sa mladima predstavljeno je na konferenciji kao primeri dobre prakse u oblasti aktivnog učešća mladih. Dodatno, cilj ovih događaja bio je da podstaknu na proaktivan i efikasan dijalog sa lokalnim donosiocima odluka (opštinskim većnicima, kancelarijama za mlade, školama i fakultetima).

Konferenciji su pored mladih pionira i pionirki dijaloga mladih prisustvovali i predstavnica Erasmus+ ureda u Bosni i Hercegovini, predstavnik Mreže mladih Hrvatske kao reprezentativnog tela mladih u Hrvatskoj i član lokalnog Saveta za mlade opštine Knjaževac.

U dijalogu sa donosiocima odluka, mladi su razmenili mišljenja o lokalnim izazovima, te zajedno definisali čak tri inicijative koje u budućnosti mogu biti implementirane kao regionalni projekti koji ne samo da otvaraju goruća pitanja za mlade u regionu, već ih i podstiču na aktivno učešće i bavljanje omladinskim politikama i izazovima.

Projekat „Youth Dialogue Pioneers in SEE“ sprovodi Fondacija Arka u saradnji sa Udrugom Delta iz Hrvatske i SANCHILD Fondacijom iz Bosne i Hercegovine, uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Erazmus+ program.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *