ARKA se fokusira na sledeće oblasti u radu sa mladima:

  • Participacija (aktivno učešće) mladih
  • Aktivno građanstvo i demokratija
  • Održivi razvoj i uloga mladih u sprovođenju Ciljeva održivog razvoja
  • Bezbednost mladih (fizička i digitalna)
  • Interkulturalni dijalog i međunarodna saradnja mladih
  • Borba protiv diskriminacije po svim osnovama
  • Promocija tolerancije, solidarnosti i zajedništva