U nedelju je, 4. decembra, održana nova radionica u okviru lokalnih inicijativa projekta Mlade Žene Imaju Prednost, pod nazivom “Uzmi stvar u svoje ruke”. Ovoga puta, našli smo se u Kruševcu gde smo podizali svest o političkoj participaciji mladih.

Radionicu o važnosti učešća mladih u društvenim i političkim dešavanjima vodile su Saška Simić i Nevena Stalević, polaznice našeg programa, a uz podršku Kluba za mlade Kancelarije za mlade grada Kruševca. Radionica je okupila mlade, zainteresovane žene u prsotorijama Kluba i zajedno smo otvorili mnoge bitne teme, a radnu atmosferu sa događaja prenosimo kroz fotografije u nastavku.

Radionica se sastojala od teorijskog i praktičnog dela gde su učesnice imale priliku da diskutuju o aktuelnim društvenim i političkim dešavanjima kao i zakonskim regulativama vezanim za mlade ljude. Podsećamo da je veoma mali broj mladih ljudi uključen u bilo kakvo donošenje odluka, a kada i jesu, to je obično paravan koji prikriva tokenistički pristup i iluzornu saradnju. Ovakav pristup je protiv svih principa ko-menadžmenta, bez kog ne možemo imati produktivan dijalog na lokalu, niti realne promene na bolje.

Teme koje su obrađene tokom radionice su mladi i njihova uključenost na lokalnom i republičkom nivou, konkretni primeri participacije mladih i stepen participacije mladih žena na političkoj sceni. Kroz ovu radionicu uočili smo ključne probleme sa kojima se mladi susreću u školskom okruženju i lokalnoj samoupravi, a pitali smo mlade učesnice i na koji način to može da se poboljša. Ideja ove radionice je da se mladima ukaže na prilike koje mogu iskoristiti kako bi se više uključili u zajednicu jer su takve prilike uglavnom slabo vidljive ili ugušene manjkom motivacije usled svih prepreka na koje mladi ljudi nailaze svakodnevno. 

Projekat “Mlade žene imaju prednost” koji sprovodi ARKA Fondacija podržan je od strane Reactor-a – Research in Action i njihovih partnera, a u okviru četvorogodišnje akcije “Furthering Gender Equality through the EU Accession Process” finansirane od strane Evropske unije i Švedske agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Sadržaj ove objave odgovornost je isključivo ARKA Fondacije i nužno ne odražava stavove Evropske unije niti Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *