U okviru projekta Youth Up Democracy (Podmladi demokratiju), Fondacija Arka sprovodi istraživanje o stavovima i mišljenjima mladih iz 6 lokalnih zajednica – Čačka, Bajine Bašte, Ivanjice, Leskovca, Kruševca i Jagodine.

Istraživanje ima dve komponente: 
1. Desk istraživanje koje obuhvata analizu lokalnih budžeta i programa za mlade, kako bismo kasnije mogli da imamo pitanja za upitnik, ali i teme za obuke i razgovor mladih i donosioca odluka.
2. Online istraživanje stavova mladih o participaciji mladih, strukturiranom dijalogu, omladinskoj politici, EU i demokratskim vrednostima, problemima i izazovima na lokalnom nivou.

Online istraživanje sprovodimo kroz kratak anoniman upitnik namenjen svim mladim ljudima, uzrasta 15 do 30 godina iz navedenih mesta. Kroz ovaj upitnik želimo da ispitamo stavove mladih o različitim društvenim pitanjima, o omladinskoj politici u njihovoj lokalnoj zajednici, njihovoj uključenosti u programe i projekte na lokalnom nivou i dr.

Mišljenje svake mlade osobe je VAŽNO, te je važno i da se to mišljenje ČUJE. Popuni kratak anoniman upitnik na ovom linku.

Projekat YouthUp Democracy sprovodi Fondacija Arka uz finansijsku podršku Fondacije Tempus, u okviru programa Erasmus+.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *