Mesec oktobar je svakako mesec posvećen mentalom zdravlju, a svaki problem sa mentalnim zdravljem zahteva posebnu pažnju. Iako mladost doživljavamo kao vedar period mnogi mladi suočavaju se sa problemima mentalnog zdravlja, a depresija predstavlja vodeći poremećaj mentalnog zdravlja kod mladih. Kako bi se ova aktuelna tema osvetlila i približila mladima, dana 25.10.2022. u ,,Tački susretanja“ u Vršcu održana je tribina “Depresija kod mladih – Kako (je)si?“.

O ovoj temi govorile su dr Sanja Kalaba, spec. psihijatrije, TA savetnica i integrativna dečja i adolescentna psihoterapeutkinja ispred Centra za mentalno zdravlje Vršac, potom Marina Valerija Zarić, diplomirana psihološkinja, iz Savetovališta za mlade, i volonterka Ema Hasanović iz Centra Srce iz Novog Sada koji pružaju emotivnu podršku u kriznim situacijama i prevenciji samoubistva putem SOS telefona, onlajn četa i imejla. Tribinu je realizovala Adela Lukač, jedna od naših SDG lokalnih ambasadorka, u sklopu promocije trećeg cilja održivog razvoja – Dobro zdravlje i blagostanje.

Tribina je imala za cilj da istakne potrebu da je važno da se o temi mentalnog zdravlja mladih i depresije kod mladih otvorenije priča, ali i da se mladima prenese poruka o dostupnosti različitim programima podrške i pomoći koju mogu zatražiti kada se suočavaju sa problemima i izazovima u svakodnevnom životu.

U narednom periodu očekuje nas još lokalnih aktivnosti. Pratite nas na društvenim mrežama Facebook i Instagram za više informacijama.

Projekat “Deo Evrope 2030” podržan je od strane Evropske Unije kroz Erasmus+ program, a sprovodi se u konzorcijumu organizacija African Media Association Malta (Malta), Solidaridad sin Fronteras (Španija), IASIS (Grčka), Guarani (Španija) i Fondacija Arka (Srbija).

#DeoEvrope2030 #ApartofEU2030 #17SDGs2030

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *