Projekat “Podmladi demokratiju” uspešno se nastavio u Ivanjici organizacijom naredne aktivnosti.

Peti i poslednji lokalni Dijalog sa mladima održan je u Ivanjici, 24. maja, uz podršku Kancelarije za mlade opštine Ivanjica. Mladi volonteri i volonterke, a ujedno i učesnici našeg projekta imali su prilike da sa predstavnicima kancelarije za mlade diskutuju o aktuelnim izazovima mladih na lokalnom nivou, među kojima su se istakli nedovoljna informisanost mladih koja vodi ka smanjenom učešću mladih u lokalnim procesima donošenja odluka, ali i problem sa zapošljavanjem mladih koji se ogleda u tome da mladi nemaju dovoljno kapaciteta da se informišu i konkurišu za različite programe podrške koje imaju veze sa (samo)zapošljavanjem i radnim praksama.

Prisutni su potom zajedno radili na razvoju konkretnih rešenja za navedene izazove i mapirali lokalne aktere koji u sprovođenje rešenja treba da se uključe. Njihova rešenja će biti deo Agende za mlade, dokumenta sa konkretnim preporukama iz svih gradova i opština koji su uzeli učešće u projektu.

Prilog o Dijalogu sa mladima održanim u Ivanjici

#YouthUpDem #mladisepitaju

Projekat “Podmladi demokratiju” sprovodi Fondacija ARKA uz finansijsku podršku Evropske unije kroz program Erasmus+.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *