U utorak, 21. septembra 2021. godine, Fondacija Arka je organizovala završnu konferenciju projekta “Podmladi demokratiju” pod nazivom “Mladi se pitaju”.

Ovaj događaj bio je prilika da se predstavi krajnji rezultat projekta, Agenda za mlade, koja predstavlja skup preporuka koje su kreirali mladi pioniri i pionirke dijaloga mladih, odnosno učesnici i učesnice projekta. Ovaj dokument sadrži konkretne ideje i sugestije mladih iz čak 5 gradova i opština (Kruševac, Leskovac, Ivanjica, Bajina Bašta i Čačak). Agendu je predstavila koordinatorka projekta, Mila Lukić, naglasivši da su se informisanje mladih i aktivno učešće mladih provlačili kao glavne teme kroz skoro sve preporuke. Ona je naglasila da je zaključak Agende da je neophodno unaprediti sistem informisanja mladih na lokalnom nivou putem kojeg će se oni ne samo obaveštavati o aktuelnostima u svojoj lokalnoj zajednici nego i zainteresovati da uzmu aktivno učešće u procesima kreiranja omladinskih programa i politika, kao i procesima odlučivanja važnim za omladinu. Agendu za mlade možete pročitati na ovom linku.

U okviru događaja organizovana je i panel diskusija pod nazivom “Učešće mladih u kreiranju, sprovođenju i evaluaciji omladinskih politika” na kojoj su govorili predstavnici i predstavnice Ministarstva omladine i sporta, Krovne organizacije mladih Srbije i lokalne kancelarije za mlade grada Čačka. Učesnici i učesnice projekta, ali i druge zainteresovane strane koje su prisustvovale događaju, imali su prilike da čuju iz prve ruke šta lokalne i nacionalne institucije ali i krovni savez mladih rade u oblasti promocije i sprovođenja strukturiranog dijaloga sa mladima na svim nivoima, koje su rezultate dosad postigli, na koji način komuniciraju sa mladima o bitnim temama, i koje mehanizme primenjuju u svom radu kako bi što više mladih uključili u procese donošenja odluka i kreiranja odgovarajućih programa namenjenih upravo mladima.

Predstvnici MOS (Radovan Ignjatović), KOMS (Miljana Pejić) i KZM Čačak (Marjana Petronijević) na panel diskusiji

Tokom konferencije prisutni su imali prilike da čuju i iskustva “iz prve ruke”, jer su mladi pioniri i pionirke podelili svoje utiske osvrnuvši se učešće u pređašnjim aktivnostima projekta (trening za mlade pionire i pionirke dijaloga mladih i lokalne događaje “Dijalog sa mladima”) i podelivši lična dostignuća postignuta zahvaljujući osnaženim kapacitetima koje su dobili kroz ovaj projekat ili planove i inicijative za koje su inspiraciju dobili putem njega.

Učesnici projekta Kristian Tomić i Ivana Đoković podelili su svoje utiske sa projekta

Podsetimo, projekat “Podmladi demokratiju”, koji je ujedno i prvi nacionalni Erasmus+ KA3 projekat u Srbiji, imao je za cilj da unapredi kapacitete mladih iz 5 lokalnih sredina (Kruševac, Leskovac, Čačak, Bajina Bašta i Ivanjica) da uzmu aktivno učešće u strukturiranom dijalogu sa lokalnim donosiocima odluka, kroz praćenje lokalnih omladinskih politika i predlaganje konkretnih rešenja lokalnim akterima. Projekat od novembra 2019. godine sprovodi Fondacija Arka uz finansijsku pomoć Fondacije Tempus i Evropske unije kroz Erasmus+ program za mlade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *