Bajina Bašta podiže svest o rodnoj ravnopravnosti!

U četvrtak 13. oktobra, u Bajinoj Bašti održana je prva lokalna aktivnost u okviru našeg projekta #MladeŽeneImajuPrednost, kao jedna od inicijativa naših mladih učesnica treninga o učešću mladih žena u EU integracijama i rodnoj ravnopravnosti održanog u maju ove godine.

Radionicu o rodno zasnovanom i drugim oblicima nasilja, kao i ženskim pravima i rodnoj ravnopravnosti, vodila je Anđela Jerinić, jedna od polaznica našeg programa, u prostorijama Kancelarije za mlade Bajina Bašta. Diskutovali smo o tome šta je nasilje i u kojim oblicima se javlja, kako stojimo sa relevantnim zakonima koji treba da štite naše građanke i građane, kao i koja je uloga svih nas u njegovoj prevenciji.

Uloga lokalnih zajednica

O značaju ovih tema “na lokalu” govorili smo već nekoliko puta. Kao najveći razlog podizanja svesti o rodnoj ravnopravnosti i pravima žena prepoznali smo njenu ulogu u daljim koracima na putu ka članstvu naše države u EU. Bez postizanja rodne ravnopravnosti, kao jednog od ključeva za integraciju jedne države kandidata u EU, ovaj put ostaje znatno otežan i trnovit. Osim toga, pitanja bezbednosti žena u društvu (prevashodno lokanim sredinama) u uskoj je vezi sa ovim važnim principom Evropske unije, na čije se poštovanje obavezuju sve članice. Dalje, kako bismo uticali na nacionalne politike i poboljašli položaj žena u društvu, moramo od nečeg poći. To “nešto” upravo su manje zajednice i naš lokalni nivo, onaj koji najbolje poznajemo i gde ćemo najlakše doći do glasa.

Projekat “Mlade žene imaju prednost” koji sprovodi ARKA Fondacija podržan je od strane Reactor-a – Research in Action i njihovih partnera, a u okviru četvorogodišnje akcije “Furthering Gender Equality through the EU Accession Process” finansirane od strane Evropske unije i Švedske agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Sadržaj ove objave odgovornost je isključivo ARKA Fondacije i nužno ne odražava stavove Evropske unije niti Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *