Poslednjeg dana oktobra 2021. godine zvanično je završen prvi nacionalni Eramsus+ KA3 projekat u oblasti mladih u Srbiji “Podmladi demokratiju”, koji je uz finansijsku podršku Evropske unije (kroz Erasmus+ program za mlade) sprovela Fondacija Arka. Projekat je započet u novembru 2019. godine i uprkos novonastaloj situaciji sa pandemijom korona virusa, uspešno je iznet u potpunosti, u nešto izmenjenom formatu.

Podsetimo se, projekat “Podmladi demokratiju” (eng. YouthUp Democracy) imao je za cilj da:
● Identifikuje aktuelne trendove, izazove i mogućnosti za učešće mladih na lokalnom nivou i uspostavljanje lokalnog strukturiranog dijaloga;
Osnaži 30 mladih učesnika i učesnica za demokratsko učešće, zagovaranje i aktivno građanstvo;
● Unapredi postojeće mehanizme kreiranja i sprovođenja lokalnih omladinskih politika jačanjem saradnje i dijaloga između lokalnih donosilaca odluka i mladih;
● Promoviše strukturirani dijalog kao participativni metod kreiranja i sprovođenja javnih politika na lokalnom nivou;

Projekat je okupio preko 30 mladih učesnika iz pet gradova i opština (Kruševac, Leskovac, Bajina Bašta, Čačak i Ivanjica), kao i predstavnike lokalnih kancelarija za mlade, lokalnih Saveta za mlade, i drugih institucija i lokalnih udruženja koji rade za mlade i sa mladima, koji su zajedno radili na uspostavljanju efikasnog strukturiranog dijaloga i postavili osnove za unapređenje saradnje sa mladima na lokalnom nivou.

U nastavku pročitajte o tome šta smo sve uradili tokom 2 godine.

  1. Istraživanje/Anketa javnog mnjenja „Reci svoje mišljenje“, kroz koju su mapirani početni izazovi za učešće mladih na lokalu, postojeća znanja i veštine u vezi sa strukturiranim dijalogom, kao i lokalne politike i mehanizmi u oblasti mladih. Rezultati ankete/istraživanja su dostupni na ovom linku.
  2. Trening za mlade pionire i pionirke dijaloga mladih, koji je pružio potrebna znanja i veštine mladim učesnicima i učesnicama o strukturiranom dijalogu, participaciji, kreiranju javnih politika za mlade i uspostavljanja dijaloga sa donosiocima odluka. Svaka lokalna grupa učesnika i učesnica imala je zadatak da dodatno prepozna lokalne izazove mladih i da osmisli konkretne preporuke za lokalne donosioce odluka, koje im je predstavila na narednoj projektnog aktivnosti.
  3. Lokalni događaji “Dijalog sa mladima”, kao nastavak treninga za mlade pionire i pionirke dijaloga mladih, koji su održani u svih 5 gradova i opština, sa ciljem da spoje mlade učesnike i učesnice projekta sa njihovim lokalnim donosiocima odluka kojima su predstavili svoje izazove i ideje za unapređenja usluga za mlade, i uopšte učešće mladih na lokalu. Krajnji ishod “Dijaloga mladima” je “Agenda za mlade”, kao dokument koji sadrži sva razmišljanja, ideje i preporuke mladih učesnika i učesnica projekta, a koji će poslužiti kao smernice za dalje unapređenje lokalnih mehanizama participacije, kao i postojećih programa i usluga za mlade u pomenutim gradovima. O lokalnim Dijalozima sa mladima” možete pročitati na seldećim linkovima: Kruševac i Leskovac, Bajina Bašta i Čačak, Ivanjica.
  4. Online konferencija „Mladi se pitaju“, koja je imala za cilj da predstavi rezultate projekta i “Agendu za mlade”, kao i da pruži mladim učesnicima i učesnicama dodatnu priliku da predstave svoje ideje i preporuke prisutnim lokalnim i nacionalnim donosiocima odluka.

Mi smo rezultatima itekako zadovoljni i radujemo se daljim inicijativama naših mladih pionira i pionirki dijaloga mladih, kao i nastavku saradnje sa svim partnerima sa projekta, a ponajpre lokalnim kancelarijama za mlade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *